Setkání s orchidejemi na mokřadní louce Kolo a jejich počítání

Sraz: 13 hod u obchodu Hruška ve Slavkově, na lokalitu bude odjezd na vlastních kolech nebo autem

Termín: 14. 6. 2015

Popis akce: Na akci zájemci navštíví soukromou rezervaci Kolo. Od roku 2007 se v lokalitě Kolo šestkrát zvýšil výskyt orchideje prstnatce pleťového (z 500 na 3000 jedinců). A to díky pravidelné ZO CSOP Pantoflíček. Počet orchidejí se bude na akci počítat. Vyskytuje se zde také například kriticky či silně ohrožená chrpa úzkoperá, orobinec stříbrošedý aj. Řada vyskytujících se mokřadních rostlin přitahuje motýly jako např. otakárka ovocného..

Pořadatel: ZO ČSOP Pantoflíček
Kontakt: Vlasta Ondrová
e-mail: o.vlasta@seznam.cz
tel: 776 716 704