Setkání s masožravkou Na pramenech

Termín: 13. 6. 2014
Sraz: 10.00 hod. Ekocentrum ve Vlašimi, Plateníkova 264

Popis akce: Vycházka rašeliništěm a rašelinnými smrčinami. Území Na pramenech je evropsky významnou lokalitou soustavy Natura 2000 a je v péči Pozemkového spolku pro přírodu a památky Podblanicka. Na vycházce uvidíme typickou mokřadní květenu (suchopýry, ostřice, zábělník) i chráněnou masožravou rostlinu- rosnatku. Lokalita je velmi zamokřená, holinky jsou nutné! Délka cca 2 hodiny.