Setkání s loukami Novohradska

Termín:  16. 6. 2013
Sraz: u kapličky na Jánské louce (u zámku) v 9.00 hod.

Popis akce:  Akce bude zahájen odhalením pamětní desky u lípy Ing.
Bohuslava Švarce v zámeckém parku. Následovat bude vlastní vycházka po
lukách a pastvinách mezi Novými Hrady a Nakolicemi. Kromě travních porostů
navštívíme i městské rybníky, památné stromy Nakolickou lípu a Kleberské
duby a prohlédneme si nakolickou pískovnu. Program přizpůsobíme složení
skupiny a aktuálnímu počasí. S sebou doporučujeme kvalitní obuv a oblečení
vhodné do terénu, případně dalekohled, fotoaparát.

Pořadatel: ZO ČSOP 14/09 ZO ČSOP Nové Hrady
Kontakt: Jitka Šáchová
e-mail: csopnovehrady@seznam.cz
tel: 775 534 748