Setkání s lesy i bezlesím divokého údolí Teplé

 

Pořádající ZO: ZO ČSOP Kladská a Správa CHKO Slavkovský les

Termín: 15. 6. 2019

Místo: PR Údolí Teplé

Sraz: V 9:35 na vlakové zastávce Louka u M. Lázní.

Popis akce: Vycházka je do území divoké soutěsky řeky Teplé. Nahlédneme do nepřístupného území údolí meandrující řeky, kde se snoubí lidské výtvory s výtvory přírodními. Představíme si zachovalé lesy i ty kulturní ohrožené kůrovcem a povíme si o lesnickém hospodaření v minulosti a dnes. Ukážeme si zajímavé vzácné druhy rostlin a s trochou štěstí potkáme i zdejší vzácné živočichy žijící v místní přírodní rezervaci a evropsky významné lokalitě. Projdeme koutem krajiny, který může překvapit! Exkurzí do přírody s vámi oslavíme vznik CHKO Slavkovský les v roce 1974.
Průvodce: Mgr. Jana Rolková a Ing. Tomáš Fiala (oba AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)
Trasa: vlaková zastávka Louka – PR Údolí Teplé – část panoramatické stezky – vlakové nádraží Bečov nad Teplou (změna trasy vyhrazena; délka cca 8 km; středně náročné – místy procházení terénem a stoupání do svahu).

Kontakt: J. Rolková

E-mail: Jana.Rolkova@nature.cz

Telefon: 724 380 021

Poznámky: Nutné oblečení a obuv do terénu, dále svačinu a dostatek tekutin na celý den.