Setkání s Feronou aneb nečekaná biodiverzita v postindustriálním lese

Termín: 10. 6. 2011
Sraz: v 16 h sraz u garáží V Zálomu 2, Ostrava – Starý Zábřeh

Popis akce: Postindustriální prales, tůně, vývěry vody a ptačí zpěv. Procházka po pravěkém „vysokém břehu“ Odry, po němž má jméno městská čtvrť Zábřeh. Plenérový workshop-kreslení. Posezení u ohně a opékání. Živá hudba. Průvodkyně budou studánkové a stromové víly, návštěva lesní  vernisáže( dětské & jiné kresbya umění), kolaudace sedacího „nábytku“ z místního materiálu & čtení hymnů o feroně.Prezentace „ptačí stezky“  aneb 39 ptačích druhů na obrázcích  ZŠ V Zálomu aBiskupského gymnázia, poslech zpěvů slavíka obecného – v houští dva zpívající samci anebo  přehrávač.

Poznámka: Oblečení doporučujeme teplé a suché, repelent s sebou.

Pořadatel: ZO ČSOP Na břehu
Kontakt:Radana Parmová
e-mail: radana.p@volny.cz