14. ročník za námi

14. ročník za námi

Ve dnech 11. -20. 6. 2021 probíhal po celé České republice týden Setkání s přírodou, kdy odborníci nebo dobrovolní nadšenci ukazovali laické veřejnosti krásy naší přírody. Proběhlo celkem 24 akcí, účastníci se vydali na procházku po České květnici v okolí Markvartic u Sobotky, kde obdivovali místní zajímavosti v návaznosti na na přírodní biotopy. Na Nových hradech jsme se mohli setkat s rybníky, kde nás čekala trasa dlouhá asi 8 km, nebyla to však jediná lokalita s tímto tématem,  s rybníky jsme se dále setkali v Lánech a v Kunraticích. Projížďka na člunu a hydrobiologický průzkum hladiny mokřadu se uskutečnil na Libockých mokřadech. Během tohoto zajímavého týdne jsme se setkali i s netopýry a to hned na několika místech – v Českém krasu a v Praze u Botiče a na Cibulce. O způsobu pěče o přírodní rezervaci jsme se dozvěděli na 7 km dlouhém okruhu na Zvolské homoly. Na bylinky se pak dalo vyrazit do botanické zahrady v Prostějově. Setkání proběhlo i s Kuřičkou – drobnou bíle kvetoucí rostlinkou, která se vyskytuje na Hadcích u Želivky. Úžasná fauna a flora byla vidět na vrcholu Hradiska, ale tento týden se procházelo i údolím a v tom Radotínském jsme se setkali s ploskorohy. Nechybělo ani setkání na ovocném sadě u Chlumu svaté Máří.

 

Rok 2021 vyhlásil ČSOP jako Rok vážek a tak ani na ně se při setkání nezapomnělo. S vážkami jsme se potkali na několika místech Hulicích ve Vodním domě, v Poodří kolem záchranné stanice Bartošovice, na Dolní Bečvě, toto setkání bylo zaměřeno hlavně na děti, dále jsme se s vážkami viděli na Nejmenší přažské rozhledně, u Velkých Popovic a nakonec nedaleko České Třebové.

Bezpečnost na hromadných akcích

V současné době doporučujeme nechat si od účastníků nechat doručit čestné prohlášení, že jsou negativně testovaní v kratší době než 3 dny, případně, že v uplynulých 180 dnech prodělali nemoc COVID-19, nebo že mají za sebou 1. očkovací dávku (21 dní), případně se otestovat v místě akce (svým testem, nebo testem, který poskytne organizátor).

Je dobré uchovat si seznam účatníků akce, kdyby se u některého projevilo onemocnění COVID-19 do 14 dnů od akce, aby bylo možné informovat všechny účastníky.

Ročník 2020 se i přes všechny nepříznivé okolnosti nakonec vydařil!

Děkujeme všem organizátorům a návštěvníkům letošních exkurzí Setkání s přírodou. Přestože do poslední chvíle nebylo jisté, zda se bude moci shromažďovat veřejnost, nakonec jsem se rozhodli exkurze uspořádat s propagovat. A vyplatilo se. Od pátku 12. 6. do neděle 21. 6. 2020 proběhlo v rámci 13. ročníku 17 exkurzí pro veřejnost v 8 krajích ČR, které navštívili stovky účastníků.

Setkání s přírodou 2019

Setkání s přírodou – dvanáctý ročník exkurzí za krásami přírody je tu

12.6.2019

Letošní Setkání s přírodou, série exkurzí pro veřejnost, které pořádá Český svaz ochránců přírody, proběhne 14. – 23. června. Tato kampaň je věnována všem, kteří rádi poznávají přírodu. Zasvěcení průvodci návštěvníky provedou zajímavými místy naší přírody, kde se jim budou snažit předat své znalosti týkající se jak místa konkrétně, tak i jejich zkušeností s ochranou přírody. Exkurze jsou určeny všem – od dětí po vášnivé přírodovědce. Stačí si jen vybrat. Dvanáctý ročník v tuto chvíli nabízí 20 exkurzí v 10 krajích ČR, všechny exkurze budou jako vždy zdarma.

 A co vás letos čeká? Ve Třech Sekerách bude možné nahlédnout do světa hmyzu – pojďte se podívat, jaký hmyz se ukrývá pod kameny, na vegetaci při zemi, nebo na jehličnatých či listnatých stromech. Na Prostějovsku bude možnost se vydat na malebný mokřad Mokroš s naučnou stezkou i ptačí pozorovatelnou uprostřed vodní plochy. Exkurze bude zakončena v záchranné stanici v Němčicích. Zváni jste také do Mělníka na dobrodružnou výpravu lužním lesem, slepými rameny řek a na pískovnu za poznáním rozmanitých druhů ptáků. V Praze proběhne zajímavá výprava za brouky roháči obecnými na Petřín, pokud bude štěstí přát, vidět budou i světlušky, tajemní netopýři nebo mláďata puštíků obecných. U Kamenných Žehrovic zase budete mít možnost vidět na vlastní oči vodní masožravou rostlinu bublinatkou jižní.

Akce jsou přístupné zdarma všem zájemcům. Přehled všech setkání, jejich mapa, kontakty na pořadatele a další důležité informace o jedenáctém ročníku kampaně jsou k dispozici na www.setkanisprirodou.cz.

Kampaní Setkání s přírodou chce Český svaz ochránců přírody (ČSOP) každoročně lidem ukázat, že příroda není cosi vzdáleného a tajuplného, že její nesmírné hodnoty a vzácnosti mohou být i takřka za našimi ploty. Generálním partnerem ČSOP je společnost NET4GAS, díky jejímuž programu NET4GAS Blíž přírodě byly některé z nabízených lokalit zpřístupněny veřejnosti.

Akce kampaně 2013

Akce 4. ročníku kampaně se konají ve dnech 8. 6.- 16. 6. 2013

Setkání s tajemstvím Milíčovského lesa 12. 6. 2013

Setkání s loukami Novohradska  16.6.2013

Setkání s botanickou zahradou 14.6.2013

Setkání s Loupežníkem 15. 6. 2013

Setkání Mokřadním rájem Tepelska, aneb za sirnými vývěry, motýly a vzácným
všivcem s lesními rybníky 15.6.2013

Setkání s přírodou Opičáku 16.6.2013

 Setkání s tajemstvím Milíčovského lesa

Termín: 12. 6. 2013

Sraz:   v 16:00, u sochy kosmonautů, stanice metra Háje

Popis akce: Podvečerní vycházka Milíčovským lesem spojená s pozorováním zde žijících ptáků a rostlin. Lokalita je přírodní památkou zahrnující nejen les, ale i přilehlé rybníky. Společně poodhalíme tento často přehlížený kus přírody ležící jen pár kroků od známého sídliště Jižní Město. Trasa je fyzicky nenáročná a zabere nám cca 3 hodiny.

Pořadatel: Dům ochránců přírody v Praze

Kontakt: Patrik Sláma

e-mail: patrik.slama@csop.cz

telefon: 222 516 115

 Setkání s loukami Novohradska

Termín:  16. 6. 2013
Sraz: u kapličky na Jánské louce (u zámku) v 9.00 hod.

Popis akce:  Akce bude zahájen odhalením pamětní desky u lípy Ing.
Bohuslava Švarce v zámeckém parku. Následovat bude vlastní vycházka po
lukách a pastvinách mezi Novými Hrady a Nakolicemi. Kromě travních porostů
navštívíme i městské rybníky, památné stromy Nakolickou lípu a Kleberské
duby a prohlédneme si nakolickou pískovnu. Program přizpůsobíme složení
skupiny a aktuálnímu počasí. S sebou doporučujeme kvalitní obuv a oblečení
vhodné do terénu, případně dalekohled, fotoaparát.

Pořadatel: ZO ČSOP 14/09 ZO ČSOP Nové Hrady
Kontakt: Jitka Šáchová
e-mail: csopnovehrady@seznam.cz
tel: 775 534 748

 Setkání s botanickou zahradou

Termín:  14. 6. 2013
Sraz: 16:00 v Botanické zahradě Petra Albrechta, Lidická 2, Prostějov

Popis akce: Vycházka s litovelským bylinkářem Vláďou Vytáskem, spojená
s povídáním a ukázkou léčivých rostlin prostějovské botanické zahrady.


Pořadatel: ZO ČSOP Bělozářka
Kontakt: Eva Zatloukalová
e-mail: iris@iris.cz
tel: 603 730 594

 

 Setkání s Loupežníkem

Termín: 15. 6. 2013
Sraz: na autobusové zastávce v Plumlově v 8:45, vhodný autobus z
Prostějova jede v 8:25 z aut. nádr. (stanoviště č. 11). Návrat autobusem
MHD ze zastávky Domamyslice, autobus jede vždy v celou hodinu.

Popis akce: Vycházka nejen pro rodiče s dětmi v rámci celostátní akce Setkání
s přírodou. Cestou z Plumlova do Domamyslic navštívíme lokalitu Loupežník (bývalý lom s jezírkem) a nejméně dvě studánky na Záhoří. Pro děti i jejich rodiče budou připraveny hravé aktivity. Délka trasy asi 6 km.

Pořadatel: ČSOP RS Iris
Kontakt: Petra Orálková
e-mail: iris@iris.cz
tel: 739 669 558

 Setkání s mokřadním rájem Tepelska, aneb za sirnými vývěry, motýly a vzácným
všivcem

Termín:15.6.2013

Sraz: v 10:40 na autobusové zastávce v Rájově

Popis akce: Se skvělými průvodci Jiřím Brabcem a Přemyslem Tájkem máte
jedinečnou možnost se podívat do části nově vyhlášených Ramsarských
mokřadů. Vypravte se obdivovat skryté krásy mokřadních luk se zasvěceným
povídáním o květeně. Exkurze bude také doplněna ukázkou vážek, motýlů a
ptačími hlasy. Zájemci si mohou vyzkoušet odchyt do entomologických sítí.
Navštívíme mokřadní louky, slatiniště, přechodové rašeliniště, přírodní
rybníčky i sirné mofety. Na konci trasy si budete moci sáhnout do
„magického důlku“ ve smírčím kříži a zajistit si tak splnění vašeho
nejtajnějšího přání. Trasa: Rájov – rybníčky u Služetína – zaniklý
Podhorní mlýn – PP Sirňák – PP Podhorní slatě – Ovesné Kladruby (celkem 10
km)

Pořadatel: ZO ČSOP Kladská a Správa CHKO Slavkovský les
Průvodci: RNDr. Jiří Brabec, Mgr. Přemysl Tájek, Mgr. Pavla Tájková
Kontakt: P. Tájek,
Email: tacek@seznam.cz
Tel: 602 793 922
Poznámka: Kvalitní obuv, nejlépe holinky s sebou! Doprava tam: autobus v
10:30 z Mariánských Lázní, Doprava zpět: vlak z Ovesných Kladrub do ML
16:09 a 18:14

 


Setkání s přírodou Opičáku

Termín:9.6.2013

Sraz:10:00 u vchodu do lokality – Ostašovská ul. u zadní kruhové křivatky
nad Globusem, Liberec

Popis akce: Komentovaná exkurze s výkladem o biotopech i druzích rostlin i živočichů, kteří tu rostou a žijí, i o tom co zde ČSOP plánuje v příštích letech.
Dlouhé kalhoty a fotoaparát doporučujeme :-)

Pořadatel: ZO ČSOP Armillaria
Kontakt: Mgr. Květa Morávková

e-mail: armillaria@volny.cz
tel: 602154091

Setkání s přírodou a záplavy

Milí příznivci kampaně Setkání s přírodou!

Vzhledem k aktuální povodňové situaci budou informace o jednotlivých akcích kampaně průběžně doplňovány. Momentálně se pracuje na zprovoznění počítačového systému, tak abyste v dohledné době našli to co Vás zajímá.  Snad nás čekají i zcela odlišná setkání s přírodou než ty záplavová.

 

Jaký byl čtvrtý ročník kampaně?

Na výlety a procházky se vypravilo společně s průvodci Českého svazu ochránců přírody od 8. do 17 června téměř tři sta třicet lidí. Například ve Slavkovském lese měli možnost návštěvníci vidět masožravé rosnatky i rákosníčka. Nejednalo se o toho z pohádky, ale o druh mandelinky. V parném dni na naučné Semanínské stezce u České Třebové vyzkoušely nejen děti místní knajpoviště. Tímto nezvyklým termínem se označuje přírodní otužovadlo. Na Bělé – botanicky pozoruhodné lokalitě na střední Moravě si zase mohli zájemci prohlédnout přes metr vysoké bulty (trsy) vzácných ostřic či silně ohrožený suchopýr širolistý. Ve vlašimském parku napočítali návštěvníci spolu s mykologem 66 druhů hub a v národním parku Podyjí měli štěstí na všechny čtyři druhy užovek, které u nás žijí!

Pokud jste neviděli tolik hub či užovek v jeden den a netušili jste ani o existenci skutečného rákosníčka, o bultách ostřic nebo o knajpovišti – nevadí.  Naše kampaň je tu od toho, aby Vám poutavou formou přírodu kolem nás přiblížila. Tak příští rok nashledanou!

 

Třetí ročník exkurzí a výletů do přírody je za námi!

V letošním roce se konala kampaň Setkání s přírodou v termínu od 10. do 19. 6. 2011. Pro zájemce bylo připraveno dvacet akcí po celé České republice. Během výletů a exkurzí s odborníky a nadšenci z ČSOP se mohli lidé např. podívat na orchidejové louky v Bílých Karpatech i na Šumavě, zavítat do pralesa na Ždársku, poslechnout si o místních ovečkách v Radoníně či bobrovi na Pleši nebo si vyzkoušet vyhledávání netopýrů pomocí snímače jejich signálů na Pardubicku. O tom, že se na výletech do přírody dájí zažít objevné a poznávací chvíle vypovídá svědectví paní Naděždy Gutzerové, když popisuje překvapení jejich vycházky : „Zoolog Jiří Rejl u muzea, na břehu náhona našel trus vydry říční, který dokazuje její výskyt přímo ve městě!“

Těšíme se i příští rok na nové zážitky a hezká setkání v přírodě!

Druhý ročník kampaně úspěšně ukončen!

Druhý ročník kampaně Setkání s přírodou proběhl ve dnech 11.-20. června 2010. Zájemci měli možnost navštívit některou z 29 nabízených akcí. A že bylo z čeho vybírat. Společně s odborníky a nadšenci mohli obdivovat např. vzácné orchideje Bílých Karpat či vážky a masožravé květiny na Bečovsku. Dále mohli lidé navštívit Salátový kopec, památné stromy na Novohradsku, jednu z nejstarších naučných pošumavských stezek Sudslavický okruh a řadu dalších míst. Z ohlasů a zpětných reakcí máme za to, že se druhý ročník povedl a že díky nadšení a výběru míst, ke kterým mají pořadatelé výjimečný vztah, nebylo o zajímavá setkání nouze.

Český svaz ochránců přírody pokračuje v kampani i v roce 2011! Nechme se překvapit, jaká budou ta letošní setkání s…

Výzva pro organizace ČSOP

2. ročník kampaně SETKÁNÍ S PŘÍRODOU – Zapojte se!

Oba ročníky – zkušební nultý i loňský první – se setkaly s velkým ohlasem jak ze strany pořadatelů, organizací ČSOP, tak ze strany veřejnosti, pro kterou je kampaň Setkání s přírodou především určena. Ústřední výkonná rada se tedy rozhodla vyhlásit její pokračování a umožnit tak zájemcům o poklady naší přírody blíže poznat pozoruhodná místa.

Pro mnoho lidí představuje začátek léta snad to nejkrásnější období roku, a proto stejně jako v minulých letech je termín pro pořádání akcí v rámci Setkání s přírodou určen na jeho samý práh (nebo spíše „předpráh“) a sice od 11. – 20. června 2010.

Zapojte se do úspěšné svazové kampaně a pochlubte se cennými lokalitami, které spravujete. Nebo seznamte účastníky se vzácnými rostlinami a živočichy, kvůli kterým je potřeba naší přírodu chránit. Pořádáte-li v této době exkurze, průzkumy či vycházky do zajímavých přírodních lokalit a máte-li zájem zařadit je do kampaně, nahlaste nám, prosím, tuto akci prostřednictvím webového formuláře, který naleznete zde.

My se postaráme o propagaci v rámci celé kampaně (na webových stránkách, plakátech a prostřednictvím tiskových zpráv). Podrobnosti získáte na výše uvedených webových stránkách, na e-mailu setkanisprirodou@csop.cz nebo na telefonním čísle 222 516 115 (Petr Janeček, Markéta Pecková).