Setkání s přírodou Pobečví

Botanická exkurze

Pořádající ZO: ZO 76/17 ČSOP Javorníček Valašské Meziříčí

Termín: 20. 6. 2021

Místo: Renaturovaný úsek řeky Bečvy u Oseku nad Bečvou, okr.PR + Hranická propast v Teplicích n.Bečvou

Sraz: Účastníci z Valašského Meziříčí a okolí sraz na autobusovém nádraží ve VM v 8 hodin, odjezd objednaným autobusem do Oseku nad Bečvou. Sraz parkoviště Haltýře za potokem Strhanec v Oseku nad Bečvou.v 9 hodinnaného autobusu v 8 hodin od autobusového nádraží ve Valašském Meziříčí, dojezd na místo (Osek nad Bečvou, část Místo, čas

Popis akce: Terénní exkurze se uskuteční na dvou lokalitách v Pobečví. Nejprve navštívíme úsek řeky Bečvy u Oseku nad Bečvou (ukázka zpřírodněného toku naší největší štěrkonosné řeky, hnízdiště řady vzácných druhů ptáků včetně vlhy pestré a břehule říční. Ve druhé části exkurze se přesuneme do Teplic nad Bečvou a navštívíme Hranickou propast – nejhlubší zatopenou propast na světě.

S sebou si vezměte terénní oblečení a obutí dle počasí, svačinu, dalekohled.

Kontakt: Miroslav Dvorský

E-mail: mirek.dvorsky@ochranci.cz

Telefon: 728585009

Setkání s přírodou Bělinského údolí

Přírodovědná výprava

Pořádající ZO: ZO ČSOP Náměšťské rybníky – Pozemkový spolek Oslava

Termín: 20.6.2021

Místo: Čikov [TR]

Sraz: U fotbalového hřiště ve 14:00

Popis akce: Procházka přírodou Bělinského údolí s odborným komentářem. Představíme faunu a flóru stepních lokalit, nečekanou hodnotu člověkem pozměněných ploch i způsoby jak o různá stanoviště pečujeme.

Kontakt: Ing. Ivo Hertl

E-mail: csop.namest@gmail.com

Telefon: 604328834

Setkání s přírodou SV části Orlických hor

Setkání s přírodou SV části Orlických hor

Pořádající ZO: ZO ČSOP Armillaria

Termín: sobotu 19. června 2021

Místo: Orlické hory – svahy Šerlichu, Pod Vrchmezím, Kozí hřbety a Čihalka nad Olešnicí v O.h.

Sraz: Parkoviště u Šerlišského mlýna v 9:00

Popis akce: Exkurze na svahy Šerlichu, po okolí NPR Bukačka, PR Pod Vrchmezím, PR Hořečky, v závěru do Olešnice v O.h. – prameniště, sutě, lesy a louky, biotopy, zajímavé a jedlé, případně invazivní druhy rostlin a živočichů, místní zajímavosti (sdílená doprava auty).

přihlášky předem vítány na mail, či SMS na mobil.

Kontakt: Mgr. Květa Morávková

E-mail: armillaria@seznam.cz

Telefon: 777 171 876, 602 154 091