2016

Akce tohoto ročníku proběhly 10.–19. 6. 2016

Setkání s přírodou území Slatiny

Pořádající ZO: ZO ČSOP Botič-Rokytka

Termín: 18. 6. 2016

Místo: Praha – Dubeč

Sraz: 14:00 u školy v Dubči (MHD 111 a 240)

Popis akce: Prohlídka ornitologicky zajímavého území určeného pro vyhlášení statutu ZChÚ.
Po skončení exkurze posezení v lovecké chatě s povídáním o historii lokality a problémech, které do tohoto území vnáší návrh nového územního plánu.

Kontakt: RNDr. Jitka Loubová

E-mail: botrok@centrum.cz

Telefon: 776 021 900

Setkání s tím nejcennějším z přírody Slavkovského lesa

Pořádající ZO: ZO ČSOP Kladská

Termín: 19. června 2016

Místo: Celodenní výlet do centrální části CHKO Slavkovský les po vybraných lokalitách, mezi kterými se bude přejíždět autobusem.

Sraz: Sraz na parkovišti pro auta před autobusovým a vlakovým nádražím v Chebu v 7:30, pro účastníky z Mariánských Lázní sraz na autobusovém nádraží v 8:15..

Popis akce: Přijďte se seznámit s méně známými kouty Slavkovského lesa, kterými vás provedou odborníci ze Správy CHKO Slavkovský les. První zastávka bude přechod přes hadcový hřeben od Sítin k Pramenům přes mokřady s kvetoucím rožcem kuřičkolistým (endemit pro ČR), borové lesy na hadcích a PR Mokřady pod Vlčkem s jedinečnou vegetací slatinných luk (orchideje, tučnice, suchopýry, vzácné ostřice) a životem v tůních (střevle potoční). Pak se zastavíme na vlhkých loukách s kvetoucími kosatci sibiřskými u Louky. Dále navštívíme PP Dominova skalka (skalní hadcové kapradiny) a okolí rybníka Kyselka a bublajících mofet, pestré mokřadní louky se vzácnou květenou a hnědáskem chrastavcovým, Novoveské rybníky. Poslední zastávka je plánována na Krásenském rašeliništi, kde navštívíme těžbou nedotčenou i donedávna těženou část jednoho z nejhezčích rašelinišť Slavkovského lesa. Množství vzácných druhů rostlin i živočichů, především bezobratlých, v případě hezkého počasí lze očekávat řadu vzácných druhů motýlů a vážek. Akce je pořádána ve spolupráci s ZO ČSOP Cheb.

Přednášející: Mgr. Přemysl Tájek a RNDr. Pavel Jaška (oba AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)

Poznámka: Ideální pro vážnější zájemce o přírodu (nutné se předem objednat od 30. 5. do 17. 6. na evamartinkova2@gmail.com kvůli místu v autobuse). Dále jsou nutné sebou holinky, případně jiná obuv, ve které lze chodit, i když bude celý den mokrá. Nezapomeňte si svačinu a dobrou náladu.

Doprava tam: Objednaný autobus z Chebu (7:30) a z Mariánských Lázní (8:15). Vzhledem k omezenému počtu míst v autobuse je nutné si ho předem zamluvit na evamartinkova2@gmail.com od 30. 5. do 17. 6.
Doprava zpět: Objednaný autobus do Mariánských Lázní a Chebu, předpokládaný příjezd ve večerních hodinách.
Trasa: Trasa není dlouhá (max. 10 km), ale některé úseky jsou obtížně prostupné (bultovité nebo silně zamokřené louky).

Kontakt: E. Martínková

E-mail: evamartinkova2@gmail.com

Telefon: 608 828 538

Setkání s ptáky i další mokřadní zvířenou a květenou Modřanských lagun

Pořádající ZO: ČSOP Dům ochránců přírody v Praze

Termín: 14. 6. 2015, 16:00 SEČ

Místo: Modřanské laguny

Sraz: Na Komořanské rekreační louce (49.9916439N, 14.4012272E) v 16:00

Popis akce: Exkurze s výkladem na unikátní Pražskou mokřadní lokalitu, doporučená lepší obuv, dlouhé kalhoty a dalekohled.

Kontakt: Mgr. Jindřich Sedláček

E-mail: jindrasedl@volny.cz

Telefon: 737 332 989

Setkání s Horňáckým kosením – otevřené dny na louce

Pořádající ZO: ZO ČSOP BÍLÉ KARPATY

Termín: 18.6.2016

Místo: Malá Vrbka

Sraz: v 10:00h

Popis akce: Procházka spojená s přednáškou o vzácných orchidejích a dalších rostlinách se koná k příležitosti 17. ročníku kosení orchidejových luk a povede v okolí kosené louky. Kosení vojšických luk obvykle probíhá jako soutěž o nejlepšího kosce. Kosí se od časných ranních hodin v tradičních horňáckých krojích a za doprovodného zpěvu kosců a pohrabaček. Součástí akce Horňácké kosení je i malý jarmark s tradičními výrobky, který bývá doprovázen cimbálovou muzikou.

Kontakt: RNDr. Ivana Jongepierová

E-mail: csop@bilekarpaty.cz

Telefon: 518 326 470

Poznámka: Prosíme zájemce o exkurzi o nahlášení se na uvedený email či telefonicky

Setkání s životem pod Pokličkou

Pořádající ZO: 01/71 ZO ČSOP Koniklec

Termín: 18.6.2016

Místo: Kokořínský důl, CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Sraz: pod hradem Kokořín – rozcestník „Kokořín Dolina“, 11:00

Popis akce: Ekologický výukový program určený pro děti 3. – 5. tříd, který bude doplněný o podrobnější přírodovědné informace pro dospělé účastníky.

Popis:
Už jste šlapali po dně druhohorního moře? Víte, kdo je vrkoč? A proč má splešťule na zadečku brčko? Na tyto otázky a spoustu dalších najdete odpověď na výukovém programu, který vás zavede do centra Kokořínského dolu. Budete odhalovat život v mokřadu, prohlédnete si skalní sklepy a zjistíte, jak vznikly Pokličky. Během výzkumné cesty, dlouhé cca 3 km, společně prozkoumáme bezobratlé ve vodách Pšovky, budeme poslouchat a pozorovat ptáky a obojživelníky, najdeme zajímavé rostliny. Prohlédneme si skalní útvary typické pro Kokořínsko a pomocí písku, jílu, vody a modelíny vyzkoušíme pokus, jak funguje selektivní eroze a jak vlastně vznikly Pokličky. Také prožijeme jejich původ v pohádkovém příběhu o kouzelnici Zlatě a loupeživém Olešovi.
Doporučené vybavení: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, pití a svačina, repelent. Další možné vybavení: lupa, baterka, dalekohled.

Kontakt: Mgr. Lenka Winterová

E-mail: lenka.winterova@ekocentrumkoniklec.cz

Telefon: 737 650 778

Setkání nejen s obyvateli tůní a rybníků v CHKO Poodří

Pořádající ZO: ZO ČSOP Alces 7/18

Termín: 11.6.2016

Místo: Jistebník – Studénka ( cca 9km – 3 hodiny)

Sraz: Místo, čas: nádraží ČD Jistebník nad Odrou, 10:00 hodin

Popis akce: S sebou terénní oděv a obuv, dalekohled a nově i lupu (bude k zapůjčení).
Podle počasí a aktuálních podmínek není vyloučeno ani brodění se potokem

Kontakt: Kateřina Kuřavová

E-mail: Kuravova.katerina@seznam.cz

Telefon: 605 509 643

Setkání nejen s lilií zlatohlavou v PR Rezavka a PR Polanský les

Pořádající ZO: ZO ČSOP Alces 73/18

Termín: 18.6.2016

Místo: PR Rezavka – PR Polanský les – Polanka nad Odrou

Sraz: McDonald v Ostravě Zábřehu 8:00 hodin

Popis akce: putování lužním lesem v Poodří, pozorování ptactva

Kontakt: Michal Feller

E-mail: michal.feller@volny.cz

Telefon: 724 445 970

Setkání s tajemstvím Labských pískovců

Pořádající ZO: ČSOP Děčínsko

Termín: 12.06.2016

Místo: Labské pískovce (úsek Dolní Žleb – Schmilka – Hřensko)

Sraz: Parkoviště Schmilka (50.8923128N, 14.2297381E), 10.00 hod (bude upřesněno dle příjezdu hromadné dopravy)

Popis akce: Pěší túra: Dolní Žleb – Schmilka – Winterberg – Hřensko. Trasa cca 20km.Vlastivědná a přírodovědná exkurze s průvodcem (Antonín Votápek), umělci ve zdejší krajině a ukázky z jejich tvorby přímo v konkrétních místech (spisovatel Hans Christian Andersen, fotograf Hermann Krone).
S sebou svačinu, dobré boty a drobné (Kč, EUR) na parkování, občerstvení apod.

Svou účast, prosím, hlašte na e-mail: info@csopdecinsko.cz

Kontakt: Mgr. Petra Ludwigová

E-mail: info@csopdecinsko.cz

Setkání s květenou třetihorních písků Vyškovské brány

Pořádající ZO: ČSOP Hořepník

Termín: 18.6. 2016

Místo: okolí pískového lomu Ondratice, naučná stezka NPP Křéby u Osíčan.

Sraz: Autobus vyjede z Brna, se zastávkami v Rousínově, Vyškově, Prostějově. Místa a časy odjezdů ze zastávek budou začátkem června k dispozici na www.csophorepnik.estranky.cz

Popis akce: Akce je pořádána ve spolupráci se členy Jihomoravské pobočky České botanické společnosti. Doc. Zdena Lososová z Masarykovy univerzity v Brně bude přímo v terénu přednášet o vzácných plevelných rostlinách. Exkurze po lokalitách v péči ZO Hořepník v rámci činnosti PS Prostějovsko. Prezentace na lokalitách – Obnova suchých trávníků pomocí fragmentů původní vegetace. NPP Křéby u Osíčan – Významný předsunutý ostrůvek panonské květeny na střední Moravě.
V případě vytrvalého deště bude akce zrušena.

Kontakt: Jaroslav Podhorný

E-mail: podhorny.csop@seznam.cz

Telefon: 733726381

Setkání s flórou podél Mokřanského potoka

Pořádající ZO: ČSOP Velké Popovice

Termín: 18.6.2016

Místo: Mokřanský potok – Mokřany – Gabrhele

Sraz: Mokřany – u zvoničky, 9:30

Popis akce: Botanická výprava pro veřejnost za běžnými i vzácnějšími druhy místní vegetace. Výpravu povede botanik Mgr. Jan Pokorný. Účastníkům doporučujeme vzít si pevnou, nepromokavou obuv a svačinu do kapsy :). K dispozici budou určovací klíče.

Kontakt: Eva Šrailová

E-mail: eva.srailova@seznam.cz

Telefon: 731 406 175

Setkání se včelami

Pořádající ZO: ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády

Termín: 19.6.2016

Místo: Lamacentrum Hády

Sraz: 10 – 18 hodin, celodenní akce

Popis akce: Včely zná každé malé dítě, ale známe je skutečně? Známe jejich životní role, sociální strukturu, jejich práci, produkty či škůdce? Čím je můžeme podpořit nebo naopak ohrozit? Na akci probereme s návštěvníky život včel ze všech stran, k prohlédnutí a osahání bude skutečný úl a všechny potřebné včelařské pomůcky. Děti si zahrají na včelky a budou stavět úl, nosit nektar z rozkvetlé louky, a spolu s rodiči se dozví spoustu nového o jejich vývoji a životě.
Součástí akce bude představení různých včelích produktů a ochutnávka jednodruhových medů.

Kontakt: Stanislava Švédová

E-mail: pshady@email.cz

Telefon: 608 434 564

Poznámky: více informací: www.lamacentrum.cz a www.facebook.com/Lamacentrum/

Setkání s přírodou Středního Pobečví

Pořádající ZO: Valašské ekocentrum, SmRS ČSOP Valašské Meziříčí

Termín: sobota 11.června 2016

Místo: Střední Střední Pobečví v okolí Hustopečí nad Bečvou a Choryně

Sraz: Na vlakovém nádraží ve Valašském Meziříčí v 8:40 nebo v Hustopečích nad Bečvou v 8:50 hodin

Popis akce: Charakter akce, program, doporučené vybavení atd.
Celodenní terénní exkurze zaměřená na pozorování přírody v oblasti Středního Pobečví – zavodněné štěrkovny a neregulovaný úsek Spojené Bečvy s typickou faunou – výskyt husy velké, morčáka velkého, rybáka obecného, kulíka říčního, pisíka obecného, ledňáčka říčního, břehule říční, bobra evropského, vydry říční, vzácného pavouka slíďáka břehového a dalších živočichů.
S sebou: terénní oblečení a obutí dle počasí , kdo má – dalekohled, svačinu a pití, peníze na vlak.
Předpokládaný návrat do Valašského Meziříčí vlakem od Hranic na Moravě v 15:22 hodin.

Kontakt: Mirek Dvorský

E-mail: mirek.dvorsky@ochranci.cz

Telefon: 728 585 009

Setkání s alejemi a rybníky

Pořádající ZO: 14/09 ZO ČSOP Nové Hrady

Termín: 11. 6. 2016

Místo: Nové Hrady

Sraz: Autobusové nádraží v Nových Hradech, 7:25

Popis akce: Linkovým autobusem (odjezd v 7:30 z Nových Hradů) dojedeme do Žáru, rozcestí na hrázi. Odtud půjdeme kolem soustavy rybníků na Janovce a alejemi do Nových Hradů. Trasa je dlouhá asi 7 km, předpokládaný návrat do Nových Hradů kolem poledne. Doporučujeme vzít s sebou dalekohled a fotoaparát.

Kontakt: Jitka Šáchová

E-mail: sachovajit@seznam.cz

Telefon: 775534748

Setkání se zpívajícím lesem 

Pořádající ZO: 01/71 ZO ČSOP Koniklec

Termín: 17. 6.

Místo: Modřanská rokle

Sraz: zastávka bus Sídliště Libuš směr Kačerov, 9:00

Popis akce: Na ptáky zaměřená osvětová akce pro rodiny s dětmi (ideálně ve věku od 2. třídy ZŠ)

Přijďte s dětmi do některého z pražských lesů či parků a poznejte blíže jeho ptačí obyvatele. Budeme se věnovat nejen přímému pozorování ptáků, ale i poslouchání ptačích trylků. Podaří se nám na hlasové nahrávky některé ptáky nalákat? Prostřednictvím her se děti seznámí s běžnými druhy a dozvědí se zajímavosti z jejich života. Vyzkoušejí si poznávání ptačích per a dozvědí se více o této ptačí chloubě. Uvědomí si význam ptáků v lesním ekosystému. Dalekohledy s sebou!

Kontakt: Mgr. Tereza Součková

E-mail: tereza.souckova@ekocentrumkoniklec.cz

Telefon: +420732477272

Poznámka:: V době od 11. do 18. června bude paní Součková v zahraničí, pro dotazy v této době kontaktujte prosím lektorku akce Ing. Michaelu Černou, tel.: 731 315 054, michaelacerna.mc@gmail.com

Setkání s přírodou Sudslavického okruhu

Pořádající ZO: ZO ČSOP Šumava

Termín: 18. 6. 2016

Místo: NS Sudslavický okruh

Sraz: 14:00 hod, nádraží v Bohumilicích v Čechách (nádraží u NS)

Popis akce: Setkání s druhou nejstarší naučnou stezkou v Jižních Čechách. Na 3,5 km dlouhém okruhu budeme obdivovat památnou lípu, jeskyni, vápencové skalní výchozy a nepřeberné množství flóry vč. několika druhů orchidejí. S sebou terénní obuv. Cestou jsou železné schody a žebříky.

Kontakt: Jakub Hromas

E-mail: info@csopsumava.cz

Telefon: 777 812 835

Setkání s Hloučelou

Pořádající ZO: ČSOP Regionální sdružení Iris

Termín: 18. 6. 2016

Místo: biokoridor Hloučela

Sraz: Občerstvení U Abrahámka v 9:00

Popis akce: Vycházka s odborníky podél říčky Hloučely. Projdeme se úsekem od Abrahámka směrem k Olomoucké ulici. Při vycházce se seznámíme s tím, kde říčka pramení a kudy protéká, co v ní a kolem ní žije a roste. Povíme si o ochranářských zásazích v biokoridoru Hloučela a dalších plánech na jeho ochranu. Účastníci vycházky také získají informační materiály o Hloučele. Délka trasy 2-3 km.

Kontakt: Eva Zatloukalová

E-mail: ezatl@iris.cz

Telefon: 603 730 594

Setkání s přírodou Kozmických ptačích luk

Pořádající ZO: ZO ČSOP Ochránce

Termín: 11. 6. 2016

Místo: Kozmické ptačí louky, Hlučínsko

Sraz: 9:30 na začátku areálu Kozmických ptačích luk za Jilešovicemi (u Kolečkova mlýna) – 49°54’0.335″N, 18°8’31.871″E

Popis akce: Komentovaná prohlídka ornitologicky zajímavého území s tůněmi a mokřady.

Doporučená turistická obuv, dlouhé kalhoty. Po skončení prohlídky prezentace celozrnných výrobků firmy Semix Pluso, která se o areál stará.

Kontakt: Mgr. Adrian Czernik

E-mail: adrian.czernik@semix.cz

Telefon: 605 371 979

Setkání se zimovišti netopýrů v hrázi vodní nádrže Švihov

Pořádající ZO: ZO ČSOP Vlašim

Termín: 11.6.

Místo: Hráz vodního díla Švihov na řece Želivce

Sraz: v blízkém návštěvnickém středisku Vodní dům, 10:00

Popis akce: Exkurze do štoly uvnitř hráze vodní nádrže Švihov, pořádaná ve spolupráci návštěvnického střediska EVL Želivka „Vodní dům“ a státního podniku Povodí Vltavy.
Komentovaná prohlídka vodního díla Švihov, objektu hráze a revizní štoly, procházející hrází, v níž je zimoviště netopýra černého.
Štola bývá zpřístupněna veřejnosti jen výjimečně při příležitosti Dnů otevřených dveří na vodním díle Švihov, zpravidla 1x ročně.
Počet účastníků je omezený, objednávky na tereza.ptackova@csop.cz. S sebou teplé oblečení a občanský průkaz (nutný pro vyplnění prezenčních archů).

Kontakt: Mgr. Tereza Ptáčková

E-mail: tereza.ptackova@csop.cz

Telefon: 775 068 884

 

Setkání s přírodou Hradiště Libušín

Pořádající ZO: ČSOP Kladensko

Termín: 18.6.2016

Místo: Hradiště Libušín

Sraz: U velkého informačního panelu na hradišti (50°9’41.541″N, 14°2’9.628″E), 14.30 hod

Popis akce: Přijďte se seznámit s květenou hradiště Libušín. Vycházka za běžnými i vzácnějšími druhy rostlin povede po trase naučné stezky.
Předpokládaná doba trvání vycházky: cca 1 hod
Doprava z Kladna: je možné využít autobus č. 7 do Libušína a odtud dojít pěšky

Kontakt: Barbora Čepelová

E-mail: baracpl@seznam.cz

Telefon: 776 314 189

 

Setkání s orchidejemi na Kole

Pořádající ZO: ČSOP Pantoflíček

Termín: 12. 6.

Místo: Slavkov

Sraz: Slavkov před obchodem Hruška, 14 hod.

Popis akce:  Počítání orchidejí na naší mokřadní rezervaci Kolo, ukázka managementu, návštěva studánky, ukázky dalších chráněných rostlin. Doporučujeme gumovou obuv. Za nepříznivého počasí se akce nekoná.

Kontakt: Vlasta Ondrová

E-mail: o.vlasta@seznam.cz

Telefon: 776 716 704

 

Setkání s přírodou u EVL Ramena Ohře

Pořádající ZO: ZO ČSOP KYNŠPERSKO

Název: Setkání s přírodOu u EVL Ramena Ohře

Termín: 18.6.2016

Místo: Kynšperk nad Ohří

Sraz: u dřevěné lávky v 10:00

Popis akce: Procházka po biologicky cenné lokalitě plné vlhkomilné vegetace, četných meandrů a jasanovo – olšových luhů známé pod označením Ramena Ohře. Vítáni jsou všichni!
Provázet nás bude Ing. Petr Krása z Agentury ochrany přírody a krajiny.Půjdeme podél Ohře do lokality Pivovarské louky a pak na druhou stranu pod kemp. Délka procházky cca 3 km do cca 12. hod. S sebou si vemte nepromokavou obuv!

Kontakt: Eva Řezníčková

E-mail: csop.kynspersko@seznam.cz

Telefon: 608538991

 

 

Setkání s Dvakačovickou strání

Pořádající ZO: ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov 44/16

Termín: 12.6.2016

Místo: Dvakačovice

Sraz: Úhřetice – vlaková zastávka 10:30 hod. (odjezd vlaku 10:22 z Chrudimi)

Popis akce: Výlet za významnými krajinnými prvky Úhřetický les a Dvakačovická stráň s výskytem kamejky modronachové, dymnivky duté, hrachoru jarního, křivatce žlutého, sasanky jarní, áronu plamatého, orsejemi, konvalinkami, kokoříkem a lýkovcem, vzácně též lilií zlatohlavou.
Začneme v Úhřetickém lese, pokračovat budeme podél náhonu Zmínka, zvaného též Dvakačovický kanál (severozápadní část je technickou památkou z 15. století), k Dvakačovické stráni.
V Dvakačovicích si prohlédneme soukromé venkovské muzeum Bohumila Schejbala, katolickou kapličku Nejsvětější Trojice, výstavu obrazů místního rodáka Josefa Janka, evangelický chrám Páně a výstavu obrazů Vladimíra Bakeše na místní faře. Po přestávce ve farní zahradě (mezi 12 a 13 hodinou) pokračování výletu přes Dvakačovickou stráň a mohylové pole z doby bronzové do Bořic s občerstvením v místní hospodě.
Do Chrudimi se vrátíme lokálkou, která odjíždí z Bořic v 15:11, 17:11 nebo 19:11 hodin. Účastníci setkání mohou přijet do Dvakačovic na kole nebo autem. Mohou se po cestě zastavit také v Přírodní rezervaci Habrov.

Kontakt: Václav Cibulka

E-mail: klubhabrovchrudim@seznam.cz

Telefon: 722 941 947

 

Setkání s přírodními zajímavostmi vrchu Ládví

Pořádající ZO: ZO ČSOP Křivatec

Termín: 19.6.2016

Místo: Praha 8 – vrch Ládví, Ďáblický háj

Sraz: konečná tramvají Vozovna Kobylisy, 14:00

Popis akce: Vycházka zavede návštěvníky do Ďáblického háje a na výrazný buližníkový vrch Ládví a představí jak geologickou historii skalnatého ostrohu, tak i některé přírodní zajímavosti. V první části vycházky navštívíme typické lesní porosty s hajní květenou. Poté budeme v přírodní památce Ládví obdivovat příbojovou kapsu druhohorního moře s ohlazenými balvany a v blízkém okolí také buližníkové skalní výchozy spojené s dávným osídlením ostrohu pravěkými lidmi. Na samém vrcholu zalesněné části povede vycházka původními lesními porosty s chudým bylinným patrem a drobnými vřesovišti. Podél lesních tůní zamíříme k tůním v otevřené krajině, které jsou bohatě oživené různými vodními živočichy a rostlinami, které si v jejich přirozeném prostředí blíže prohlédneme. Vycházka bude pokračovat na výrazný rozhledový vrchol u hvězdárny Ďáblice. Po krátkém sestupu bude vycházka ukončena na zastávce tramvají Sídliště Ďáblice.

Trasa povede po lesních cestách, proto doporučujeme pevnou obuv.
Délka trasy je cca 4 km (2,5-3 hod). Vstupné dobrovolné.

Kontakt: Pavel Rosendorf

E-mail: rosendorf@post.cz

Telefon: 724 903 186

 

 


Setkání s přírodou – S geologem na Blaník

Pořádající ZO: ZO ČSOP Vlašim

Termín: 18.6. 2016

Místo: Velký Blaník

Sraz: Dům přírody Blaníku, Krasovice, 10h

Popis akce: Exkurze s geologem Doc. RNDr. Jaroslavem Kadlecem Dr. pro širokou veřejnost.

Jak na Blaníku vznikla kamenná moře či „portrét Jana Očka z Vlašimě“? Jak a z čeho Blaník vznikl? Je v Blaníku opravdu nějaká jeskyně? Dají se na Blaníku najít drahokamy? A kde přesně? Odkud se vzalo v okolí Blaníku zlato?

Na tyto a další otázky zjistíte odpověď během společné asi 7 km dlouhé vycházky.

S sebou doporučujeme terénní oblečení a obuv. Možnost občerstvení je v Domě přírody a na rozhledně. Trasa vede náročným terénem, není vhodná pro kola ani kočárky.

Exkurze začíná v 10h u Domu přírody Blaníku (začátek naučné stezky na Blaník u Krasovic), kde je neplacené parkoviště. Konec exkurze bude na stejném místě.

Kontakt: Kateřina Červenková

E-mail: kbr@csop.cz

Telefon: 777 800 461

 


Setkání s vlkem

Pořádající ZO: ZO ČSOP Rokycany

Termín: 19.6.2016

Místo: Rokycany, Plzeňský kraj

Sraz: 10.00 hodin na adrese ZO ČSOP Rokycany, Švermova 748/II, 337 01 Rokycany

Popis akce: Výlet na vlastních kolech zavede zájemce z Rokycan přes Rakovou do Nevida k výběhu vlka, kterého zde již čtrnáctým rokem chová scénárista a režisér Václav Chaloupek. Po krátkém představení této šelmy se přesuneme do Mirošova k hnízdišti čápa bílého. I zde si povíme několik zajímavých údajů o hnízdění čápů na Rokycansku. Poslední zastávkou bude Dobřív, kde navštívíme vodní hamr. S návratem je počítáno v odpoledních hodinách s možností prohlídky záchranné stanice živočichů.

Kontakt: Pavel MOULIS

E-mail: pavel.moulis@tiscali.cz

Telefon: 603 239 922

 


Setkání s přírodou Opičáku

Pořádající ZO: ČSOP Armillaria

Termín: 19.6.2016

Místo: lokalita Opičák – Liberec

Sraz: u vchodu do lokality z ulice Ostašovská (GPS N 50° 46.364, E 015° 01.571), 9:00

Popis akce: Komentovaná procházka po lesíku Opičák uprostřed Liberecké aglomerace.
Prostor bývalé cihelny dnes tvoří unikátní pseudolužní porost. Některé stromy jsou přes sto let staré a pochází zřejmě ještě z původní zeleně areálu cihelny. Prohlubně jsou vyplněny „nebeskými rybníčky“ – vodními plochami napájenými výhradně ze srážkové vody. Díky ptačí pozorovatelně se návštěvníci dostanou až do korun stromů. Procházka bude s výkladem k rostlinám, mechorostům, houbám a živočichům, s povídáním o nebeských rybníčcích, dlouhé rukávy a nohavice u pevné boty doporučujeme + repelent proti komárům.

Kontakt: Květa Morávková

E-mail: armillaria@volny.cz

Telefon: 602 154 091