2015

Akce proběhly 12.6.–21.6.2015


Setkání s bobry

Termín: 12. 6. 2015bobr_evropsky_ladislav_vogeltanz

Sraz: 17.00 hodin na adrese ZO ČSOP Rokycany, Švermova 748/II, Rokycany

Popis akce: Výlet na vlastních kolech zavede zájemce z Rokycan a okolí k Boreckému rybníku, kde se vyskytuje bobr evropský. Po krátkém představení tohoto hlodavce se přesuneme do obce Osek k hnízdišti čápa bílého, kde si též řekneme několik zajímavostí včetně kamerového přenosu hnízdění. S návratem je počítáno ve večerních hodinách s možností prohlídky záchranné stanice živočichů a přátelského posezení.

Pořadatel: ZO ČSOP Rokycany
Kontakt: Pavel Moulis
e-mail: pavel.moulis@tiscali.cz
telefon: 603239922


Setkání s přírodou Opičáku

Ptačí pozorovatelna na Opičáku
Ptačí pozorovatelna na Opičáku

Termín: 13. 6. 2015
Sraz: sraz v 10 hodin u bránay do lesíka Opičak, ulice Ostašovská, GPS:N 50° 46.364, E 015° 01.571′
Popis akce: Komentovaná procházka po lesíku Opičák uprostřed Liberecké aglomerace. Prostor bývalé cihelny dnes tvoří unikátní pseudolužní porost, tvořený sice převážně nepůvodním topolem kanadským, doplněný však i řadou domácích druhů dřevin – osiky, vrby, duby, javory, břízy, v podrostu pak hloh, krušina olšová a další. Některé stromy jsou přes sto let staré a pochází zřejmě ještě z původní zeleně areálu cihelny. Prohlubně jsou vyplněny „nebeskými rybníčky“ – vodními plochami napájenými výhradně ze srážkové vody. Díky ptačí pozorovatelně se návštěvníci dostanou až do koruny stromů. Procházka bude s výkladem k rostlinám, mechorostům, houbám a živočichům, s povídáním o nebeských rybníčcích, dlouhé rukávy a nohavice u pevné boty doporučujeme + repelent proti komárům. Pokud se chcete zúčastnit, dejte vědět organizátorce-určitě jí to udělá radost. Nahlášení ale rozhodně není podmínkou účasti!

Pořadatel: ZO CSOP Armillaria
Kontakt: Květa Morávková
e-mail: armillaria@volny.cz
tel: 602 154 091


Setkání s naučnou stezkou Nad řekou Vyhlídka nad řekou
Termín: 13. 6. 2015

Sraz: V průběhu celého dne u Bečovské botanické zahrady v Bečově nad Teplou, GPS zázemí zahrady 50°4’52.379″N, 12°49’34.702″E
Popis akce: Prezentace lokality Nad řekou, která je součástí Bečovské botanické zahrady. Návštěvníci budou seznámeni s jednotlivými zastaveními naučné stezky – les, řeka, sad, skály a nově také seznámeni s dokončeným průzkumem zde rostoucích lišejníků v počtu 41 druhů! Doporučujeme vhodné terénní oblečení. V případě zájmu větších skupin je vhodná individuální domluva s organizátorem.

Pořadatel: ZO CSOP Berkut
Kontakt: Jiří Šindelář
e-mail: zocsopberkut@seznam.cz

tel:736642792


 Setkání se Stropničkou

Termín: 13. 6. 2015

Sraz: V 8.30 na mostě u mlýna ve ŠtiptoniOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Popis akce: Exkurze s průvodcem Ing. Vladimírem Šámalem. Rok po ukončení revitalizačních prací se návštěvníci projdou podél Stropnice, aby viděli, jak si říčka sama tvoří své koryto a jak se příroda navrací do upravené nivy. Délka trasy je asi 4 km.

Pořadatel: ZO ČSOP Nové Hrady
Kontakt: Jitka Šáchová
Email: sachovajit@seznam.cz
Tel: 775534748
Poznámka: S sebou doporučujeme obuv a oblečení vhodné do vlhkého terénu.


Setkání s večerním životem Třemešských rybníků

Termín: 13. 6. 2015

Sraz: ptačí pozorovatelna u Třemešských rybníků(U Šumperka) v 19:00 hod
HVR_3228
Popis akce: Pojďte s námi pozorovat večerní život kolem Třemeškých rybníků, tohoto přírodního klenotu v těsné blízkosti města Šumperka. Zaposlouchat se do večerního zpěvu ptáků, vidět lovící netopýry nad hladinou, plující užovky, ondatru nebo vydru, slyšet kvákání skokanů skřehotavých. Doporučujeme s sebou dalekohled a fotoaparát.

Pořadatel: ZO ČSOP Šumperk
Kontakt: Marcel Minář
Email: csopsumperk@seznam.cz
Tel: 605347433
Poznámka: S sebou doporučujeme Doporučujeme s sebou dalekohled a fotoaparát.


Setkání s Vinařickou horouSetkání s bylinkami Kosíře_Archiv CSOP

Termín: 13. 6. 2015

Sraz: Vinařice, autobusová zastávka Vinařice ve 14 hod

Popis akce: Pojďte s námi na vycházku s botanickým výkladem na bývalou sopku. V opuštěných lomech se tu odkrývají pohledy na střídavě uložené vrstvy čediče, vyvrženého popela a utuhlé lávy, které tvoří těleso sopky. Z vrcholu je za dobrého počasí vidět Říp a četné vrcholy Českého středohoří. Doporučujeme běžné turistické vybavení jako jsou dobré boty a oblečení do přírody.

Pořadatel: ZO ČSOP Kladensko
Kontakt: Barbora Čepelová
Email: baracpl@seznam.cz
Tel: 776314189
Poznámka: Doporučujeme s sebou dalekohled a fotoaparát.

 


Prachovské skály

Setkání s podvečerní přírodou Prachovských skal

Termín: 13. 6. 2015

Sraz: v 16 hodin na parkovišti v obci Prachov

Popis akce: Podvečerní procházka do Prachovských skal s poutavým výkladem průvodců. Délka cca 6 km. Doporučujeme turistické oblečení a obuv, dle možností fotoaparát a dalekohled.

Pořadatel: ZO ČSOP Prachovské skály
Kontakt: Ing. Jiří Krupka
e-mail: krupka.jiri@seznam.cz
telefon: 723585612


Setkání s ptákem roku 2015 – potápkou černokrkou IMG_2912

Termín: 13. 6. 2015

Sraz: konečná MHD č. 4 – Martinov v 9:00 hodin ráno

Popis akce:  Nádherná 10 km exkurze s komentovaným pozorováním vodního ptactva na rybníku Štěpán a Hlučínském jezeře. Přírodní rezervace s rybníkem Štěpán je charakteristická fragmenty lužních lesů, jilmových doubrav a mokřadních olšin. Jedná se o unikátní přírodní místo, kde odborníci zaznamenali na 160 druhů ptáků. Návrat do Ostravy je plánovaný vlakem z Jilešovic.

Pořadatel: ZO ČSOP Alces
Kontakt: Jan Mayer
Email: honza.mayer.ova@seznam.cz
Tel: 733726250
Poznámka: Nezapomeňte pevnou obuv a dalekohled!!


Setkání s přírodou rybníků a mokřadních luk u Choryně v okrese Vsetín

Termín: 13. 6. 2015Choryňský mokřad

Sraz: Vlakové nádraží ve Lhotce nad Bečvou v 8:45 hodin

Popis akce:  Přírodovědná vycházka pro veřejnost, zaměřená nejen na ptačí obyvatele Choryňských rybníků a PR Choryňský mokřad. Z vlakového nádraží ve Lhotce nad Bečvou půjdeme pěšky přes les Obora k rybníkům a mokřadu. Zpět možno vlakem ze Lhotky ve 13:14 hodin. S sebou: oblečení a obutí do terénu, svačinu, kdo má dalekohled. V případě trvalého deště se nekoná.

Pořadatel: ZO Valašské ekocentrum ČSOP
Kontakt: Mirek Dvorský
Email: mirek.dvorsky@ochranci.cz
Tel: 728 585 009
Poznámka: Nezapomeňte pevnou obuv a dalekohled!!


Setkání s nočními motýly

Termín: 13. 6. 2015

Sraz: Občerstvení U Abrahámka ve 20:00
biokoridor Hloučela, ProstějovPozorování nočních motýlů a hmyzu

Popis akce: Večerní pozorování nočního hmyzu na Hloučele. Pod vedením entomologa Vojtěcha Jiříčka budeme na loučce za Abrahámkem s pomocí světla a bílé plachty odchytávat a pozorovat noční motýly a další hmyz. Ukončení asi ve 22 hodin.

Pořadatel: RS IRIS
Kontakt: Eva Zatloukalová
Email: iris@iris.cz
Tel: 603 730 594
Poznámka: V případě deště se akce ruší.


Setkání s masožravkou Na pramenech

Rosnatka-masožravka na lokalitě Na pramenech
Masožravá rosnatka na lokalitě Na pramenech

Termín: 13. 6. 2014
Sraz: 10.00 hod. Ekocentrum ve Vlašimi, Plateníkova 264

Popis akce: Vycházka rašeliništěm a rašelinnými smrčinami. Území Na pramenech je evropsky významnou lokalitou soustavy Natura 2000 a je v péči Pozemkového spolku pro přírodu a památky Podblanicka. Na vycházce uvidíme typickou mokřadní květenu (suchopýry, ostřice, zábělník) i chráněnou masožravou rostlinu- rosnatku. Lokalita je velmi zamokřená, holinky jsou nutné! Délka cca 2 hodiny.
.

Pořadatel: ZO ČSOP Vlašim
Kontakt: Martin Klaudys
e-mail: martin.klaudys@csop.cz
tel: 607711154


Setkání s přírodou luk a rybníků u Šeberova

Termín: 17. 6. 2015

Sraz:   17 hod na zastávce busu Pod Vsí v PrazeKolem rybníku

Popis akce: Přírodovědná vycházka pro dospělé i menší děti do přírody v okolí luk a rybníků u Šeberova. Cesta bude nenáročná, ale doporučujeme boty a oblečení do vlhkého terénu. Popřípadně dalekohled.

Pořadatel: Dům ochránců přírody v Praze
Kontakt: Petr Stýblo
e-mail: petr.styblo@csop.cz
telefon: 222 516 115


Setkání s orchidejemi na mokřadní louce Kolo a jejich počítání

Orchidej: prstnatec pletní na lokalitě Kolo
Prstnatec pletní na lokalitě Kolo

Termín: 14. 6. 2015
Sraz: 13 hod u obchodu Hruška ve Slavkově, na lokalitu bude odjezd na vlastních kolech nebo autem

Popis akce: Na akci zájemci navštíví soukromou rezervaci Kolo. Od roku 2007 se v lokalitě Kolo šestkrát zvýšil výskyt orchideje prstnatce pleťového (z 500 na 3000 jedinců). A to díky pravidelné ZO CSOP Pantoflíček. Počet orchidejí se bude na akci počítat. Vyskytuje se zde také například kriticky či silně ohrožená chrpa úzkoperá, orobinec stříbrošedý aj. Řada vyskytujících se mokřadních rostlin přitahuje motýly jako např. otakárka ovocného..

Pořadatel: ZO ČSOP Pantoflíček
Kontakt: Vlasta Ondrová
e-mail: o.vlasta@seznam.cz
tel: 776 716 704


Setkání s obyvateli lomu Myslík

Mlok skvrnitý
Mlok skvrnitý, která se vyskytuje u Mločí studánky

Termín: 14. 6. 2015

Sraz: v 10:00 u lomu Myslík, GPS 49°37.16803′, E 18°14.37798′

Popis akce:  Komentovaná návšteva lomu Myslík a Mločí studánky. Zájemci se dozví zajímavosti o zdejším „malém ráji“ obojživelníků včetně vzácného mloka. Účást prosím pokud možno hlašte Aleně Pončové na telefonu či emailem do 5.6.2015. Do lomu se dobře dostanete takto: po přechodu přes říčku Ondřejnici cestou z Hukvald do Myslíku odbočte doleva mezi chaty. Po zdolání kopce je po pravé straně vidět ohrada u lomu.

Pořadatel: ZO ČSOP Alces
Kontakt: Alena Pončová
Email: APmlok@seznam.cz
Tel: 725558661
Poznámka:


Setkání s naučnou stezkou Hádecké lomy a okolí

Lom Hády vyhlídka
Lom Hády vyhlídka

Termín: 14. 6. 2015

Sraz: V 10:00 u informačního dvojpanelu na křižovatce nad hotelem Velká Klajdovka (49.2180878N, 16.6810689E)

Popis akce: Procházka po zastaveních nové brněnské naučné stezky „Hádecké lomy a okolí“. Ukážeme vám, proč jsou Hády na kraji Brna přírodním skvostem a jak zdejší přírodu ovlivnila těžba vápence. Možná se budete divit. Pro dětské účastníky bude připraven soutěžní kvíz o pěkné ceny. Trasa povede po pohodlné asfaltové cestě skrz lom, ze které se po celou dobu nabízí krásné výhledy na Brno a jižní Moravu. Posledních několik desítek metrů vede po kamenité cestě. Celková délka trasy je asi 1,5 km. Společnou procházka bude ukončena v areálu Lamacentra Hády, samozřejmě v neplacené části. Zde bude prostor k vyhodnocení soutěže a rozdání cen. Pro děti i dospělé budou připraveny ještě další zajímavosti o naší přírodě. Tak přijďte, budeme se těšit. A pozor – možná s námi půjde i lama.

Pořadatel: ZO Pozemkový spolek Hády
Kontakt: Lucie Růžičková
Email: pshady@email.cz
Tel: 730 588 449


Setkání s přírodou luk a rybníků u Šeberova

Termín: 17. 6. 2015

Sraz:   17 hod na zastávce busu Pod Vsí v PrazeKolem rybníku

Popis akce: Přírodovědná vycházka pro dospělé i menší děti do přírody v okolí luk a rybníků u Šeberova. Cesta bude nenáročná, ale doporučujeme boty a oblečení do vlhkého terénu. Popřípadně dalekohled.

Pořadatel: Dům ochránců přírody v Praze
Kontakt: Petr Stýblo
e-mail: petr.styblo@csop.cz
telefon: 222 516 115.


Setkání s lilií zlatohlavou

Termín: 17. 6. 2015

Sraz: v 15:00 na parkovišti u Macdonaldu Ostrava ZÁBŘEH, Rudná 128Procházka

Popis akce:  Komentovaná procházka naučné stezky Rezavka za nádhernou lilí zlatohlavou. Zájemci se dozví zajímavosti o zdejší přírodní rezervaci, včetně bobra.

Pořadatel: ZO ČSOP Alces
Kontakt: Jan Mayer
Email: honza.mayer.ova@seznam.cz
Tel: 733726250
Poznámka: Kvalitní obuv a doporučujeme vzít si dalekohled.


Setkání s Naučnou stezkou Sudslavický okruh

Sudslavická lípa-jedna z nejmohutnějších lip ČR
Sudslavická lípa-jedna z nejmohutnějších lip ČR

Termín: 21. 6. 2015

Sraz: Nádraží v Bohumilicích v Čechách (u NS), sraz v 10.00 hodin

Popis akce: Setkání s druhou nejstarší naučnou stezkou v Jižních Čechách. Na 3,5 km dlouhém okruhu budeme obdivovat památnou lípu, jeskyni, vápencové skalní výchozy a nepřebezné množství flóry vč. několika druhů orchidejí.

Pořadatel: ZO ČSOP Šumava
Kontakt: Jakub Hromas
Email: jakub.hromas@csopsumava.cz
Tel: 777812835
Poznámka: S sebou terénní obuv. Cestou jsou železné schody a žebříky.


Setkání s motýly na Radouči

Termín: 21. 6. 2015

Sraz: U informační cedule za obchodem Družstevník v 9 hodin v Mladé Boleslavi. GPS 50.4311047N, 14.9061903E.soumračník čárkovaný

Popis akce: Pozorování a seznamování se s motýly žijícími v této cenné stepní lokalitě. Instruktáž, jak se mají motýli fotit a pro přítomné děti je připravena vědomostní soutěž se zaměřením na motýly o knižní publikace na téma Motýli. Pomůcky : síťky na motýly, fotoaparát.

Pořadatel: ZO RS Klenice
Kontakt: Milada Vrbová
Email: milada.vrbova@atlas.cz
Tel: 605 000 577


Setkání s přírodou naučné stezky Vesecké údolí

Termín: 21. 6. 2015
Sraz: sraz v 10 hodin na hrázi Veseckého rybníka

GPS N 50° 43.930, E 015° 04.713
Popis akce: Komentovaná exkurze po naučné stezce kolemVeseckého rybníka s následným výstupem (po části sousední NS) na Císařský kámen.Procházka bude s výkladem k rostlinám, mechorostům, houbám, živočichům a s povídáním o Veseckém rybníku, Lučním a Mlýnském potoce, zajímavostech celého území.

Pořadatel: ZO CSOP Armillaria
Kontakt: Květa Morávková
e-mail: armillaria@volny.cz
tel: 602 154 091