Jarní rostliny v přírodní rezervaci Mýto (již proběhlo)

Termín: 11. dubna 2024

Místo: Nedvězí u Říčan

ČSOP Botič – Rokytka vás zve na exkurzi do přírodní rezervace Mýto v Nedvězí. Při procházce rozkvetlým lužním lesem podél Rokytky budeme obdivovat koberce rozkvetlých sasanek, dymnivek a dalších bylin.

Délka trasy cca 2, 5 km. Sraz v 16 hodin na zastávce Hájová v Nedvězí. Doprava autobusem č. 227 z Hájů nebo Uhříněvsi.