Druhý ročník kampaně úspěšně ukončen!

Druhý ročník kampaně Setkání s přírodou proběhl ve dnech 11.-20. června 2010. Zájemci měli možnost navštívit některou z 29 nabízených akcí. A že bylo z čeho vybírat. Společně s odborníky a nadšenci mohli obdivovat např. vzácné orchideje Bílých Karpat či vážky a masožravé květiny na Bečovsku. Dále mohli lidé navštívit Salátový kopec, památné stromy na Novohradsku, jednu z nejstarších naučných pošumavských stezek Sudslavický okruh a řadu dalších míst. Z ohlasů a zpětných reakcí máme za to, že se druhý ročník povedl a že díky nadšení a výběru míst, ke kterým mají pořadatelé výjimečný vztah, nebylo o zajímavá setkání nouze.

Český svaz ochránců přírody pokračuje v kampani i v roce 2011! Nechme se překvapit, jaká budou ta letošní setkání s…