Bezpečnost na hromadných akcích

V současné době doporučujeme nechat si od účastníků nechat doručit čestné prohlášení, že jsou negativně testovaní v kratší době než 3 dny, případně, že v uplynulých 180 dnech prodělali nemoc COVID-19, nebo že mají za sebou 1. očkovací dávku (21 dní), případně se otestovat v místě akce (svým testem, nebo testem, který poskytne organizátor).

Je dobré uchovat si seznam účatníků akce, kdyby se u některého projevilo onemocnění COVID-19 do 14 dnů od akce, aby bylo možné informovat všechny účastníky.