Třetí ročník exkurzí a výletů do přírody je za námi!

V letošním roce se konala kampaň Setkání s přírodou v termínu od 10. do 19. 6. 2011. Pro zájemce bylo připraveno dvacet akcí po celé České republice. Během výletů a exkurzí s odborníky a nadšenci z ČSOP se mohli lidé např. podívat na orchidejové louky v Bílých Karpatech i na Šumavě, zavítat do pralesa na Ždársku, poslechnout si o místních ovečkách v Radoníně či bobrovi na Pleši nebo si vyzkoušet vyhledávání netopýrů pomocí snímače jejich signálů na Pardubicku. O tom, že se na výletech do přírody dájí zažít objevné a poznávací chvíle vypovídá svědectví paní Naděždy Gutzerové, když popisuje překvapení jejich vycházky : „Zoolog Jiří Rejl u muzea, na břehu náhona našel trus vydry říční, který dokazuje její výskyt přímo ve městě!“

Těšíme se i příští rok na nové zážitky a hezká setkání v přírodě!

Druhý ročník kampaně úspěšně ukončen!

Druhý ročník kampaně Setkání s přírodou proběhl ve dnech 11.-20. června 2010. Zájemci měli možnost navštívit některou z 29 nabízených akcí. A že bylo z čeho vybírat. Společně s odborníky a nadšenci mohli obdivovat např. vzácné orchideje Bílých Karpat či vážky a masožravé květiny na Bečovsku. Dále mohli lidé navštívit Salátový kopec, památné stromy na Novohradsku, jednu z nejstarších naučných pošumavských stezek Sudslavický okruh a řadu dalších míst. Z ohlasů a zpětných reakcí máme za to, že se druhý ročník povedl a že díky nadšení a výběru míst, ke kterým mají pořadatelé výjimečný vztah, nebylo o zajímavá setkání nouze.

Český svaz ochránců přírody pokračuje v kampani i v roce 2011! Nechme se překvapit, jaká budou ta letošní setkání s…