Akce kampaně 2013

Akce 4. ročníku kampaně se konají ve dnech 8. 6.- 16. 6. 2013

Setkání s tajemstvím Milíčovského lesa 12. 6. 2013

Setkání s loukami Novohradska  16.6.2013

Setkání s botanickou zahradou 14.6.2013

Setkání s Loupežníkem 15. 6. 2013

Setkání Mokřadním rájem Tepelska, aneb za sirnými vývěry, motýly a vzácným
všivcem s lesními rybníky 15.6.2013

Setkání s přírodou Opičáku 16.6.2013

 Setkání s tajemstvím Milíčovského lesa

Termín: 12. 6. 2013

Sraz:   v 16:00, u sochy kosmonautů, stanice metra Háje

Popis akce: Podvečerní vycházka Milíčovským lesem spojená s pozorováním zde žijících ptáků a rostlin. Lokalita je přírodní památkou zahrnující nejen les, ale i přilehlé rybníky. Společně poodhalíme tento často přehlížený kus přírody ležící jen pár kroků od známého sídliště Jižní Město. Trasa je fyzicky nenáročná a zabere nám cca 3 hodiny.

Pořadatel: Dům ochránců přírody v Praze

Kontakt: Patrik Sláma

e-mail: patrik.slama@csop.cz

telefon: 222 516 115

 Setkání s loukami Novohradska

Termín:  16. 6. 2013
Sraz: u kapličky na Jánské louce (u zámku) v 9.00 hod.

Popis akce:  Akce bude zahájen odhalením pamětní desky u lípy Ing.
Bohuslava Švarce v zámeckém parku. Následovat bude vlastní vycházka po
lukách a pastvinách mezi Novými Hrady a Nakolicemi. Kromě travních porostů
navštívíme i městské rybníky, památné stromy Nakolickou lípu a Kleberské
duby a prohlédneme si nakolickou pískovnu. Program přizpůsobíme složení
skupiny a aktuálnímu počasí. S sebou doporučujeme kvalitní obuv a oblečení
vhodné do terénu, případně dalekohled, fotoaparát.

Pořadatel: ZO ČSOP 14/09 ZO ČSOP Nové Hrady
Kontakt: Jitka Šáchová
e-mail: csopnovehrady@seznam.cz
tel: 775 534 748

 Setkání s botanickou zahradou

Termín:  14. 6. 2013
Sraz: 16:00 v Botanické zahradě Petra Albrechta, Lidická 2, Prostějov

Popis akce: Vycházka s litovelským bylinkářem Vláďou Vytáskem, spojená
s povídáním a ukázkou léčivých rostlin prostějovské botanické zahrady.


Pořadatel: ZO ČSOP Bělozářka
Kontakt: Eva Zatloukalová
e-mail: iris@iris.cz
tel: 603 730 594

 

 Setkání s Loupežníkem

Termín: 15. 6. 2013
Sraz: na autobusové zastávce v Plumlově v 8:45, vhodný autobus z
Prostějova jede v 8:25 z aut. nádr. (stanoviště č. 11). Návrat autobusem
MHD ze zastávky Domamyslice, autobus jede vždy v celou hodinu.

Popis akce: Vycházka nejen pro rodiče s dětmi v rámci celostátní akce Setkání
s přírodou. Cestou z Plumlova do Domamyslic navštívíme lokalitu Loupežník (bývalý lom s jezírkem) a nejméně dvě studánky na Záhoří. Pro děti i jejich rodiče budou připraveny hravé aktivity. Délka trasy asi 6 km.

Pořadatel: ČSOP RS Iris
Kontakt: Petra Orálková
e-mail: iris@iris.cz
tel: 739 669 558

 Setkání s mokřadním rájem Tepelska, aneb za sirnými vývěry, motýly a vzácným
všivcem

Termín:15.6.2013

Sraz: v 10:40 na autobusové zastávce v Rájově

Popis akce: Se skvělými průvodci Jiřím Brabcem a Přemyslem Tájkem máte
jedinečnou možnost se podívat do části nově vyhlášených Ramsarských
mokřadů. Vypravte se obdivovat skryté krásy mokřadních luk se zasvěceným
povídáním o květeně. Exkurze bude také doplněna ukázkou vážek, motýlů a
ptačími hlasy. Zájemci si mohou vyzkoušet odchyt do entomologických sítí.
Navštívíme mokřadní louky, slatiniště, přechodové rašeliniště, přírodní
rybníčky i sirné mofety. Na konci trasy si budete moci sáhnout do
„magického důlku“ ve smírčím kříži a zajistit si tak splnění vašeho
nejtajnějšího přání. Trasa: Rájov – rybníčky u Služetína – zaniklý
Podhorní mlýn – PP Sirňák – PP Podhorní slatě – Ovesné Kladruby (celkem 10
km)

Pořadatel: ZO ČSOP Kladská a Správa CHKO Slavkovský les
Průvodci: RNDr. Jiří Brabec, Mgr. Přemysl Tájek, Mgr. Pavla Tájková
Kontakt: P. Tájek,
Email: tacek@seznam.cz
Tel: 602 793 922
Poznámka: Kvalitní obuv, nejlépe holinky s sebou! Doprava tam: autobus v
10:30 z Mariánských Lázní, Doprava zpět: vlak z Ovesných Kladrub do ML
16:09 a 18:14

 


Setkání s přírodou Opičáku

Termín:9.6.2013

Sraz:10:00 u vchodu do lokality – Ostašovská ul. u zadní kruhové křivatky
nad Globusem, Liberec

Popis akce: Komentovaná exkurze s výkladem o biotopech i druzích rostlin i živočichů, kteří tu rostou a žijí, i o tom co zde ČSOP plánuje v příštích letech.
Dlouhé kalhoty a fotoaparát doporučujeme :-)

Pořadatel: ZO ČSOP Armillaria
Kontakt: Mgr. Květa Morávková

e-mail: armillaria@volny.cz
tel: 602154091

Setkání s přírodou a záplavy

Milí příznivci kampaně Setkání s přírodou!

Vzhledem k aktuální povodňové situaci budou informace o jednotlivých akcích kampaně průběžně doplňovány. Momentálně se pracuje na zprovoznění počítačového systému, tak abyste v dohledné době našli to co Vás zajímá.  Snad nás čekají i zcela odlišná setkání s přírodou než ty záplavová.

 

Jaký byl čtvrtý ročník kampaně?

Na výlety a procházky se vypravilo společně s průvodci Českého svazu ochránců přírody od 8. do 17 června téměř tři sta třicet lidí. Například ve Slavkovském lese měli možnost návštěvníci vidět masožravé rosnatky i rákosníčka. Nejednalo se o toho z pohádky, ale o druh mandelinky. V parném dni na naučné Semanínské stezce u České Třebové vyzkoušely nejen děti místní knajpoviště. Tímto nezvyklým termínem se označuje přírodní otužovadlo. Na Bělé – botanicky pozoruhodné lokalitě na střední Moravě si zase mohli zájemci prohlédnout přes metr vysoké bulty (trsy) vzácných ostřic či silně ohrožený suchopýr širolistý. Ve vlašimském parku napočítali návštěvníci spolu s mykologem 66 druhů hub a v národním parku Podyjí měli štěstí na všechny čtyři druhy užovek, které u nás žijí!

Pokud jste neviděli tolik hub či užovek v jeden den a netušili jste ani o existenci skutečného rákosníčka, o bultách ostřic nebo o knajpovišti – nevadí.  Naše kampaň je tu od toho, aby Vám poutavou formou přírodu kolem nás přiblížila. Tak příští rok nashledanou!

 

Třetí ročník exkurzí a výletů do přírody je za námi!

V letošním roce se konala kampaň Setkání s přírodou v termínu od 10. do 19. 6. 2011. Pro zájemce bylo připraveno dvacet akcí po celé České republice. Během výletů a exkurzí s odborníky a nadšenci z ČSOP se mohli lidé např. podívat na orchidejové louky v Bílých Karpatech i na Šumavě, zavítat do pralesa na Ždársku, poslechnout si o místních ovečkách v Radoníně či bobrovi na Pleši nebo si vyzkoušet vyhledávání netopýrů pomocí snímače jejich signálů na Pardubicku. O tom, že se na výletech do přírody dájí zažít objevné a poznávací chvíle vypovídá svědectví paní Naděždy Gutzerové, když popisuje překvapení jejich vycházky : „Zoolog Jiří Rejl u muzea, na břehu náhona našel trus vydry říční, který dokazuje její výskyt přímo ve městě!“

Těšíme se i příští rok na nové zážitky a hezká setkání v přírodě!

Druhý ročník kampaně úspěšně ukončen!

Druhý ročník kampaně Setkání s přírodou proběhl ve dnech 11.-20. června 2010. Zájemci měli možnost navštívit některou z 29 nabízených akcí. A že bylo z čeho vybírat. Společně s odborníky a nadšenci mohli obdivovat např. vzácné orchideje Bílých Karpat či vážky a masožravé květiny na Bečovsku. Dále mohli lidé navštívit Salátový kopec, památné stromy na Novohradsku, jednu z nejstarších naučných pošumavských stezek Sudslavický okruh a řadu dalších míst. Z ohlasů a zpětných reakcí máme za to, že se druhý ročník povedl a že díky nadšení a výběru míst, ke kterým mají pořadatelé výjimečný vztah, nebylo o zajímavá setkání nouze.

Český svaz ochránců přírody pokračuje v kampani i v roce 2011! Nechme se překvapit, jaká budou ta letošní setkání s…

Setkání s přírodou aneb Jdem ven

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) dnes zahajuje 2. ročník kampaně Setkání s přírodou. Setkání s přírodou umožňuje veřejnosti navštívit přírodovědně zajímavá místa v doprovodu našeho zasvěceného průvodce. Zájemci tak mohou v atraktivní době navštívit cenné lokality, vidět vzácné rostliny a živočichy, seznámit se s důvody ochrany vzácných či ohrožených míst a druhů i se smyslem konkrétních ochranářských aktivit. Během následujících 10 dnů akce proběhne na 29 místech celé ČR.

Ve dnech 11.-20. června pořádá Český svaz ochránců přírody (ČSOP) druhý ročník celostátní kampaně Setkání s přírodou. Zájemci z řad veřejnosti mohou v tomto, snad nejkrásnějším období roku, navštívit nejméně 29 pozoruhodných přírodních míst naší republiky. Organizátoři z řad členů ČSOP vybrali lokality, ke kterým mají výjimečný vztah, proto se účastníkům jistě pochlubí spoustou zajímavostí. Jaké orchideje rostou na Moravských Kopanicích, kde žije splešťule blátivá, jaké poklady skrývá okolí Velkých Popovic nebo zda na Salátově kopci roste hořeček, a mnoho dalšího, se můžete dozvědět, přijdete-li na setkání pořádaná Českým svazem ochránců přírody.

Akce jsou zdarma přístupné všem zájemcům a není třeba se na ně předem hlásit. Přehled všech setkání a další informace ke kampani jsou k dispozici na www.setkanisprirodou.cz.

Akce o tomto víkendu:

Setkání se splešťulí blátivou, Vlašim, 11. 6. 2010
Setkání s orchidejemi Bílých Karpat, Vyškovec, 12. 6. 2010
Setkání s plavuněmi, masožravkami, motýli a vážkami Bečovska, 12. 6. 2010
Setkání s EVL V Hladomoří, Bečov nad Teplou, 12. 6. 2010
Setkání s bylinkami Kosíře, Skochovice, 12. 6. 2010
Setkání s NS Sudslavický okruh, Bohumilice, 12. 6. 2010
Setkání s hořečkem na Salátově kopci, Zašovice, 12. 6. 2010
Setkání s památnými stromy, Nové Hrady, 12. 6. 2010
Setkání se studánkami, prameny a pravěkem, Česká Třebová, 12. 6. 2010
Setkání s motýli a ptáky ve VKP Pichce, Příbram, 12.6.2010
Setkání s Posázavím, Vrané nad Vltavou, 13. 6. 2010
Setkání s řekou, aneb ze života Chrudimky, Slatiňany – Práčov,13. 6. 2010
Setkání s Rohožníkem, Praha – Dubeč, 13. 6. 2010
Setkání s přírodou na Pařezovském kopci, Pařezov, 13. 6. 2010
Setkání s cyklostezkami Ždánského lesa, Bukovany,13. 6. 2010

Petr Stýblo, Český svaz ochránců přírody, tel. 222 516 115