Akce kampaně 2013

Akce 4. ročníku kampaně se konají ve dnech 8. 6.- 16. 6. 2013

Setkání s tajemstvím Milíčovského lesa 12. 6. 2013

Setkání s loukami Novohradska  16.6.2013

Setkání s botanickou zahradou 14.6.2013

Setkání s Loupežníkem 15. 6. 2013

Setkání Mokřadním rájem Tepelska, aneb za sirnými vývěry, motýly a vzácným
všivcem s lesními rybníky 15.6.2013

Setkání s přírodou Opičáku 16.6.2013

 Setkání s tajemstvím Milíčovského lesa

Termín: 12. 6. 2013

Sraz:   v 16:00, u sochy kosmonautů, stanice metra Háje

Popis akce: Podvečerní vycházka Milíčovským lesem spojená s pozorováním zde žijících ptáků a rostlin. Lokalita je přírodní památkou zahrnující nejen les, ale i přilehlé rybníky. Společně poodhalíme tento často přehlížený kus přírody ležící jen pár kroků od známého sídliště Jižní Město. Trasa je fyzicky nenáročná a zabere nám cca 3 hodiny.

Pořadatel: Dům ochránců přírody v Praze

Kontakt: Patrik Sláma

e-mail: patrik.slama@csop.cz

telefon: 222 516 115

 Setkání s loukami Novohradska

Termín:  16. 6. 2013
Sraz: u kapličky na Jánské louce (u zámku) v 9.00 hod.

Popis akce:  Akce bude zahájen odhalením pamětní desky u lípy Ing.
Bohuslava Švarce v zámeckém parku. Následovat bude vlastní vycházka po
lukách a pastvinách mezi Novými Hrady a Nakolicemi. Kromě travních porostů
navštívíme i městské rybníky, památné stromy Nakolickou lípu a Kleberské
duby a prohlédneme si nakolickou pískovnu. Program přizpůsobíme složení
skupiny a aktuálnímu počasí. S sebou doporučujeme kvalitní obuv a oblečení
vhodné do terénu, případně dalekohled, fotoaparát.

Pořadatel: ZO ČSOP 14/09 ZO ČSOP Nové Hrady
Kontakt: Jitka Šáchová
e-mail: csopnovehrady@seznam.cz
tel: 775 534 748

 Setkání s botanickou zahradou

Termín:  14. 6. 2013
Sraz: 16:00 v Botanické zahradě Petra Albrechta, Lidická 2, Prostějov

Popis akce: Vycházka s litovelským bylinkářem Vláďou Vytáskem, spojená
s povídáním a ukázkou léčivých rostlin prostějovské botanické zahrady.


Pořadatel: ZO ČSOP Bělozářka
Kontakt: Eva Zatloukalová
e-mail: iris@iris.cz
tel: 603 730 594

 

 Setkání s Loupežníkem

Termín: 15. 6. 2013
Sraz: na autobusové zastávce v Plumlově v 8:45, vhodný autobus z
Prostějova jede v 8:25 z aut. nádr. (stanoviště č. 11). Návrat autobusem
MHD ze zastávky Domamyslice, autobus jede vždy v celou hodinu.

Popis akce: Vycházka nejen pro rodiče s dětmi v rámci celostátní akce Setkání
s přírodou. Cestou z Plumlova do Domamyslic navštívíme lokalitu Loupežník (bývalý lom s jezírkem) a nejméně dvě studánky na Záhoří. Pro děti i jejich rodiče budou připraveny hravé aktivity. Délka trasy asi 6 km.

Pořadatel: ČSOP RS Iris
Kontakt: Petra Orálková
e-mail: iris@iris.cz
tel: 739 669 558

 Setkání s mokřadním rájem Tepelska, aneb za sirnými vývěry, motýly a vzácným
všivcem

Termín:15.6.2013

Sraz: v 10:40 na autobusové zastávce v Rájově

Popis akce: Se skvělými průvodci Jiřím Brabcem a Přemyslem Tájkem máte
jedinečnou možnost se podívat do části nově vyhlášených Ramsarských
mokřadů. Vypravte se obdivovat skryté krásy mokřadních luk se zasvěceným
povídáním o květeně. Exkurze bude také doplněna ukázkou vážek, motýlů a
ptačími hlasy. Zájemci si mohou vyzkoušet odchyt do entomologických sítí.
Navštívíme mokřadní louky, slatiniště, přechodové rašeliniště, přírodní
rybníčky i sirné mofety. Na konci trasy si budete moci sáhnout do
„magického důlku“ ve smírčím kříži a zajistit si tak splnění vašeho
nejtajnějšího přání. Trasa: Rájov – rybníčky u Služetína – zaniklý
Podhorní mlýn – PP Sirňák – PP Podhorní slatě – Ovesné Kladruby (celkem 10
km)

Pořadatel: ZO ČSOP Kladská a Správa CHKO Slavkovský les
Průvodci: RNDr. Jiří Brabec, Mgr. Přemysl Tájek, Mgr. Pavla Tájková
Kontakt: P. Tájek,
Email: tacek@seznam.cz
Tel: 602 793 922
Poznámka: Kvalitní obuv, nejlépe holinky s sebou! Doprava tam: autobus v
10:30 z Mariánských Lázní, Doprava zpět: vlak z Ovesných Kladrub do ML
16:09 a 18:14

 


Setkání s přírodou Opičáku

Termín:9.6.2013

Sraz:10:00 u vchodu do lokality – Ostašovská ul. u zadní kruhové křivatky
nad Globusem, Liberec

Popis akce: Komentovaná exkurze s výkladem o biotopech i druzích rostlin i živočichů, kteří tu rostou a žijí, i o tom co zde ČSOP plánuje v příštích letech.
Dlouhé kalhoty a fotoaparát doporučujeme :-)

Pořadatel: ZO ČSOP Armillaria
Kontakt: Mgr. Květa Morávková

e-mail: armillaria@volny.cz
tel: 602154091